פריסות התכנים של עת הדעת

חזרה לאתר עת הדעת

פריסות אנגלית
שכבת גיל כיתה קישור
יסודי ג Click 1, 2
ד Click 1, 2, 3
ה Our World
ו Cool
חטיבת ביניים ז Way to go!
ח Keep Thinking
ט Imagine
פריסות מתמטיקה
שכבת גיל כיתה ספר
יסודי
ג מתמטיקה ג
ד השבחה
כשרים והקשרים
פשוט חשבון
שבילים
ה השבחה
כשרים והקשרים
פשוט חשבון
שבילים
ו השבחה
כשרים והקשרים
פשוט חשבון
שבילים
חטיבת ביניים ז מתמטיקה ז
ח מתמטיקה ח
ט מתמטיקה ט
פריסות עברית
שכבת גיל כיתה קישור
יסודי ג-ד עברית ג-ד
ה עברית ה
ד-ו עברית ד-ו
לשון ד-ו
חטיבת ביניים ח עברית ח